Kontaktperson

Alla som bor på Solberga eller Alma har en kontaktperson som kunden kan vända sig till för att få stöd med praktiska saker i vardagen, sociala relationer, bokning av läkar/tandläkarbesök e.t.c. Detta för att skapa kontinuitet och en säker uppföljning av de mål som den enskilde tillsammans med sin omgivning kommer fram till.

Boendemöten

Veckovisa boendemöten ger den enskilde möjlighet att enligt demokratisk anda påverka boendemiljön utanför den egna lägenheten. Dessa möten tjänar även som ett forum till att tillsammans komma fram till gemensamma aktiviteter, semestrar etc.

Ekonomi

I boendet erbjuds stöd med den dagliga ekonomin genom att kunden tillsammans med sin kontaktperson redovisar handkassa och matkassa till dennes Gode man. Ett ekonomiskt kontrakt som underlag för fastställd överenskommelse underlättar tydlighet och smidighet i stödarbetet.

Ett allmänt mål i boendet är att öka den enskildes medvetenhet kring den egna ekonomin. Därför har vi månatligen genomgång där inkomster och utgifter gås igenom och sedan redovisas till dennes Gode man.

Medicinering

Medicin förvaras i säkrat skåp hos kunden eller om behov finns i personalutrymmet. Samtliga medarbetare har fått utbildning och delegering från leg. sköterska att ge medicin. Individuella medicinpärmar innehållande ordinationskort och signeringslistor fylls i efter varje medicingivning. Vid enstaka fall har Lästringe Alma möjlighet att förmedla konsultkontakt med specialist i neuropsykiatri. Detta är en specialistkontakt som vid speciella fall kan ta kontakt med vederbörandes patientansvariga läkare för diskussion kring mående och ev medicinändring.