Alma Serviceboende i Tystberga

Bostäderna

Lägenheterna är inrymda i ett hyreshus i det lilla samhället Tystberga med närhet till mindre centrum. Lägenheterna hyrs av brukaren i andra hand, där huvudman innehar 1:a handskontrakt från Nyköpingshem. Bostäderna är på 1-2 rum och kök.
Till den dagliga verksamheten är det 2,2 km.
Till Nyköping ca 2 mil och till Stockholm ca 9 mil

Målgrupp

Alma serviceboende kan både erbjuda en en friare form av boende eftersom en del lägenheter ligger en bit från gemensamhetslokalen, samt samma trygga form som gruppboende med lägenheten i omedelbar närhet till gemensamhetslokal. Serviceboendet består av åtta platser med dygnet runt  bemanning. Brukarnas medelålder är ca 32 år.

Målgruppen är  LSS § 1 punkt 1, autism och psykisk problematik.

Bemanningen beräknas utifrån den enskildes behov och anpassas utifrån en standardmall med vissa insatser morgon och kväll. Detta innebär att om behoven är större än standardinsatsens innehåll så är det möjligt att arbeta fram en form som utgår från den enskildes behov.

Se personal