Solberga gruppboende vid Utterö Gård

Bostäderna

Lägenheterna är inrymda i nybyggda hus på en gård där även den dagliga verksamheten för verksamheten är placerad. Lägenheterna består av ett rum med kök och wc på ca 44 kvm. I huvudbyggnaden finns fyra av lägenheterna inrymda i direkt anslutning till gemensamhetsrum, kök och tvättstuga. I omedelbar närhet till huvudbyggnaden finns de två andra lägenheterna inrymda i en huskropp med egen ingång och uteplats.

Några meter från huvudbyggnaden finns medlevarbostad med personalutrymmen med sovande beredskap.

Målgrupp

De människor som kommer till Solberga/Utterö tillhör personkrets enligt LSS § 1 punkt 1. Diagnosen kan vara autism, asperger syndrom eller ADHD i kombination med psykiskt lidande. På Solberga-Utterö finns sex platser, både kvinnor och män bor i gruppboendet, medelåldern ligger på ca 33 år.

Se personal