Ateljén

I Ateljén arbetar vi med både individanpassade arbetsuppgifter samt grupparbeten, allt efter individens önskemål. Projekt i allt från målning, textilarbeten, smyckestillverkning och filmprojekt.

Konst främjar hälsan, vilket Aristoteles och Bertrand Russel hade på känn. Aristoteles menade att en estetisk upplevelse motverkar kroppsliga spänningar och Russel har sagt att flykten från tristessen är en av de starkaste drivkrafterna hos människan och att konst kan vara till hjälp.

Grundtanken i Ateljén är att gruppmedlemmarnas skaparlusta ska ges utrymme, att gemensamma projekt ska ges plats för gestaltning där skapandets alla former bejakas.

Bilder av konst väcker känslor, positiva och negativa och att dess effekter är mångfacetterade, där man kan anta att konstarterna har en läkande och hälsobefrämjande verkan på oss människor där bl.a symboliseringsförmågan är viktig för individen hälsoutveckling, men konstarterna kan även resultera i spänningsreduktion.