Redaktionen

I dagens IT-samhälle så är det nästintill en självklarhet att vi alla skall kunna datorer och internet. I Redaktionen så övar vi upp vår förmåga att söka information på internet och att använda datorer på ett bra sätt. Att vara en del av  IT-samhället bidrar till individens utveckling och upplevelsen av att vara delaktig i ett sammanhang.

Redaktionen ger ut en tidning, DV-Nytt, fyra gånger per år där alla som vill är delaktiga. I DV-Nytt skriver vi reportage från studiebesök, presentationer av vad vi jobbar med på Utterö Gård, frågesporter, filmrecensioner och serier mm. Varje persons intresseområden fångas upp för att på bästa sätt finna intressanta ämnen till artiklar. Även fotografering ingår, de flesta fotografier på hemsidan är tagna i Redaktionen.