Stallet

Den dagliga verksamheten i Stallet innefattar skötsel av hästar. Hundar och katter går lösa på gården och ”arbetar” genom att umgås med kunder och personal. På det konkreta planet innebär detta att djuren kräver skötsel och omtanke, där dagliga rutiner innebär kunskap och deltagande i ett meningsfullt sammanhang. På det mer abstrakta planet innebär det icke verbal kommunikation, kroppslig uttrycksförmåga gester och emotionell intention.

Att vara tillsammans med hästar kan upplevas både härligt och i viss mån skrämmande. Det ger en möjlighet att vara modig och utveckla sin inre styrka, ersätta negativa tankar och få positiva erfarenheter, få en möjlighet att styra situationen, träna tydlighet och konsekvens i verbal och icke verbal kommunikation samt ge möjlighet att ta fram viljekraft och sätta mål. Men också möjlighet att hitta egen kontroll, samt få bättre kroppsuppfattning.