Vaktmästeriet

Vaktmästeriet arbetar vi med underhåll av bilar, byggnader och lättare snickeriarbeten.

Att naturen är viktig har forskare kunnat redovisa i experiment som visar att t.o.m passiv naturkontakt, t.ex. att kunna se ut på naturen, ger en signifikant stressreduktion på mindre än fem minuter. Längre och mer aktiv kontakt ger fysiologiska förändringar på blodtryck och puls, kortare vårdtider, färre komplikationer och halverad konsumtion av starkare smärtstillande mediciner.

Att till detta få skapa och påverka i den miljö som man själv vistas i är gynnsamt för den personliga utvecklingen.

I vaktmästeriet påverkar man det egna rummet i den yttre och ibland i den inre miljön. En miljö ska uttrycka goda budskap om sociala värderingar, samt hjälpa till att flytta focus från dåligt mående till möjligheten att skapa och påverka.

Vi har även ett fullt utrustat Snickeri som har öppet ett par dagar i veckan, här finns möjlighet till finsnickeri och att delta i projekt med att tillverka olika saker till gården.