Slide background

Anhöriginformation

Att relationen till ditt vuxna barn eller nära släkting fungerar bra är viktigt för er båda. Om behov finns ges utrymme till regelbundna familjesamtal. Dessa samtal kan användas som möjlighet att förbättra kommunikation, öka kunskap och/eller finna gemensamma förhållningssätt som leder till större kvalitet i relationen.

Förutom detta anordnas regelbundna sammankomster där brukare, anhöriga och Gode män bjuds in för information och samkväm.

Du är alltid välkommen att höra av dig. Tveka inte att lämna synpunkter gällande verksamheten. Vårt mål är att ha ”högt i tak” och dina synpunkter, förslag eller klagomål tar vi som möjligheter att utveckla verksamheten vidare.