Slide background

Organisation Lästringe-Alma AB

Två gruppboenden och ett serviceboende samt en daglig verksamhet
Boenden enligt LSS 9 § punkt 9 LSS 1 §
punkt 1

Konsulter

Läkarkonsult: Leg läkare/psykiater, spec i neuropsykiatri
Handledare: Leg psykoterapeut
Ekonomi: Ekonom
Revisor: Ernst § Young
Brand: Presto, Anticimex

Organisationskarta

Se här en överblick över Lästringe-Almas organisation: Organisationskarta Lästringe-Alma

Solberga gruppboende i Tystberga

6 platser
6 personal (inkl. 1 arbetsledare) 5,38 tj

Solberga gruppboende vid Utterö Gård

6 platser
7 personal (inkl. 1 arbetsledare) 5,13 tj

Alma seviceboende

8 platser
8 personal (inkl. 1 arbetsledare) 6,49 tj

Daglig verksamhet vid Utterö Gård

Enligt LSS 9 § 10, LSS 1 § 1, samt enl 7 kap 1 § punkt 4 SoL

18 platser, fördelat i fyra grupper

6 personal (inkl. 1 arbetsledare) 5,47 tj.