ADL-träning

Regelbunden ADL-träning (alldaglig träning i livet) ger möjlighet till ökat självförtroende och självständighet. Träningen är individuellt anpassad och riktas utifrån den enskildes behov. Den kan ske i grupp eller enskilt.

I gruppboendena finns möjlighet att ha en så kallad hemmadag där fokus ligger på den enskilde. Varannan lördag ges möjlighet till utflykt och varannan lördag till stadstur. Ofta ges även möjlighet till biobesök eller restaurangbesök.

En kväll i veckan kan man åka med i den gemensamma bussen för att uträtta mindre ärenden i Tystberga samhälle. Under två sommarveckor anordnas flera utflyktsmål där brukare kommit med förslag på intressanta sevärdigheter. Minst två större fester arrangeras  varje år, dessutom firar vi högtider tillsammans där den enskilde kan välja att delta i ett mindre eller större sammanhang.