En levande miljö

Samtliga våra boendemiljöer kan erbjuda möjligheten att leva ett liv där valmöjligheten finns att välja mellan enskildhet eller gemenskap. Att leva i ett naturligt sammanhang tillsammans med människor och djur som naturliga inslag i boendemiljön.

Boendemiljön är viktig, färg, form och skapande är inslag som påverkar oss människor och därmed vår livskvalitet och/eller läkande förmåga.

Våra lokaler är utformade med känsla och lyhördhet inför synintryck och förnimmelse.