Genomförandeplan

Kunden har en fastställd individuell genomförandeplan som utvärderas två gånger per år tillsammans med kontaktperson, handläggare och ev. gode man. Här beskrivs vilket stödbehov den enskilde har gällande bl.a. hygien, städning, ekonomi, fritid, sociala relationer, inhandling och tillredning av mat, e.t.c.

I genomförandeplanen framgår hur målet ser ut samt hur delmålen definieras.

Arbetsledaren skriver en halvårsrapport som en sammanfattning av terminen i genomförandeplanen, kunden tar del av denna innan den sen sänds till uppdragsgivaren.