Målsättning

Målsättningen på Lästringe-Alma är att ge människan möjlighet att utvecklas till den han eller hon är. På Lästringe-Alma ges kunden möjlighet att utvecklas utifrån sina färdigheter genom individuellt riktat stöd utifrån vetenskapligt beprövade metoder och förhållningssätt.

Detta möjliggörs när omgivningen innehar relevant kompetens vilket ger individen möjlighet att utvecklas utifrån den egna förmågan. Ett professionellt bemötande blir möjligt genom en samverkan mellan miljö och personalens kompetens. Detta innebär att kompetent personal stödjer var och en att följa fastställda individuella mål gällande vardag och fritid.

Målet är att kunden skall ges möjlighet att förstå och kontrollera den egna livssituationen.

Genom regelbunden handledning till personalgrupperna ges förutsättning till återkommande reflektion och noga övervägande kring förhållningssätt, för att på bästa sätt tjäna kunden. Så långt det är möjligt låter vi kundens behov och önskemål styra personalens förhållningssätt.

En levande miljö där färg, form, djur och skapande samverkar, hjälper till att ta fram människans potential där utveckling och fortskridande är möjligt och leder till en känsla av trygghet samt kreativitet och utveckling. När utvecklingsnivåer leder till ökad självständighet ska omgivningen kunna matcha detta genom en friare form av boende och där yrkesarbete på sikt ska vara en möjlighet om den enskilde själv önskar.