Daglig verksamhet

Lästringe Almas dagliga verksamhet består av fyra arbetsgrupper: Ateljén, Redaktionen, Stallet och Vaktmästeriet som alla arbetar måndag till fredag under dagtid. Här lägger vi stor vikt vid att arbetstagarna ska känna sig delaktiga och finna arbetsuppgifter som både stimulerar intressen och tar till vara på varje persons styrkor. Arbetsuppgifterna kan vara både praktiska och fysiska såväl som intellektuellt stimulerande eller kreativt utvecklande.

Skola, praktik

Stor vikt läggs vid den enskildes intressen och sociala utvecklingspotential. Skola och praktik ges utrymme i den enskildes genomförandeplan.