Vi på Lästringe-Alma tar gärna emot alla synpunkter eller klagomål som ni har på vår verksamhet, de är ett viktigt led i vårt förbättringsarbete. Vänligen kontakta verksamhetschef/föreståndare:

Catarina Örnmar Helgason, c eller på tel. 070-241 88 47