Värdegrund inom Lästringe-Alma

På Lästringe-Alma är kunden i fokus genom ett arbetssätt som präglas av engagemang, kunskap samt ett respektfullt och empatiskt bemötande. Vi är måna om att våra kunder som består av boende, arbetstagare, närstående och uppdragsgivare känner sig väl bemötta när de är i kontakt med oss. Vi värnar om att uppfylla våra uppdrag så de för individen resulterar i en upplevelse av ökad livskvalité och individuell utveckling.

Denna värdegrund har vi gemensamt kommit fram till under en serie av gruppdiskussioner på personalmöten och temadagar. Värdegrunden och vår professionalitet, som vi tycker beskrivs bra i vår värdegrund, är viktigt att diskutera och hålla aktiv så kvalitén i vårt arbete ständigt hålls på toppnivå.